Højspænding/High Voltage

Here is sheet music for my piece “High Voltage” for either violin, viola or cello. Originally written for violin, later transposed down a fifth to viola. I play both the violin and the viola versions myself. The intensity of “High Voltage” comes through strongly on both instruments. The cello version is new, it is one octave below the viola version. I think it will sound amazing on the cello although probably not easy to play.

Her er noder til mit stykke “Højspænding” for enten violin, viola eller cello. Oprindeligt skrevet for violin, senere transponeret en kvint ned til bratsch. Jeg spiller selv både violin- og bratsch-versionerne. Intensiteten i “Højspænding” kommer stærkt frem på begge instrumenter. Cello-versionen er ny, den er en oktav dybere end bratsch-versionen. Jeg tror musikken vil lyde rigtig godt højspændt på celloen, selvom stykket nok ikke er let at spille.

Downloads:
high-voltage-violin
high-voltage-viola
high-voltage-cello

***

Vitaminer / Vitamins for piano

UPDATE September the 10th 2017: “Vitamins” can no longer be downloaded for free but is now for sale here: http://repertoire.composersdirectory.eu/flipbook/itcomposerJS/640485

OPDATERING 10. september 2017: “Vitaminer” kan ikke længere downloades gratis men kan nu købes her: http://repertoire.composersdirectory.eu/flipbook/itcomposerJS/640485


 

“Vitamins” is the name of 12 pieces for piano. Those of you who play the piano can try them out. I present them as a serial in 6 parts just like a TV serial. The first part includes contents, pieces number 1 and 2 as well as the first part of number 3. Then the continuation follows in a day or two.

“Vitaminer” er titlen på 12 stykker for klaver. Alle jer der spiller klaver kan afprøve dem. Jeg præsenterer dem her som en serie i 6 dele, ligesom en TV-føljeton. Seriens første del inkluderer indholdsfortegnelse, de to første stykker og halvdelen af nr 3. Om en dag eller to kommer fortsættelsen.

Download:
vitamins_1

***

The next episodes will appear in the comments below.

De næste afsnit følger i kommentarerne nedenunder.

***

Gadegaard Rheinländer

Gadegaard Rheinländer

***
Here is the sheet music for “Gadegaard Rheinländer”. Supposed to be rather easy to play even if you haven’t seen it before.

***

Her er noderne til “Gadegaard Rheinländer”. Den skulle være ret let at spille også hvis du ikke har set noderne før.

***

Download:
Gadegaard Rheinländer

140 års fødselsdag / 140th birthday

Hi, below is a download link to the sheet music of my piece “140 års fødselsdag / 140th Birthday”. Composed for the celebration of two of my friends, a married couple, for their 70th birthdays which were celebrated simultaneously. They are both folkdancers so the music is written in folk dance music style.

This music is very different from the piece I uploaded the other day, the violin duet “Tooth and Claw of the Plant Kingdom“. That one is rather advanced for the violin players.

“140th Birthday” is a lot easier to play. It can be played as a violin duet, but you can also play the melody as a solo piece. Furthermore you can play the melody on other instruments like piano or accordion, although it is kind of “violin-oriented” in the way it is built.

The PDF-file contains both the melody, a second part and the score. Later on you can buy the sheetmusic, but for the time being it can be downloaded for free.

***

Hej, nedenfor er et download link til noderne til mit stykke “140 års fødselsdag / 140th birthday”. Komponeret til fejringen af to af mine venner, et ægtepar, i anledning af deres 70 års fødselsdage, som blev holdt samtidigt. De er begge folkedansere, så musikken er skrevet i folkedanse-musikstil.

Musikken er meget anderledes end det stykke, som jeg satte op på min hjemmeside forleden dag, violinduetten “Tooth and Claw of the Plant Kingdom“. Det stykke er forholdsvis krævende for violinspillerne.

“140 års fødselsdag” er betydelig lettere at spille. Man kan spille det som violinduet, men man kan også spille melodien som solostykke. Derudover kan man spille det på andre instrumenter som klaver, harmonika eller accordeon, selvom man må sige, at stykket er meget “violin-orienteret” i den måde det er lavet.

PDF-filen indeholder både, melodi, 2. stemme og partitur. På et tidspunkt vil noderne kunne købes, men i øjeblikket kan du downloade dem gratis.

***

Download:
birthday_140

Tooth and Claw of the Plant Kingdom

Below is the sheetmusic, PDF files, for my violin duet “Tooth and Claw of the Plant Kingdom”. Later on you can buy the sheetmusic, but for the time being it can be downloaded for free. Note that the duet is not for beginners!

Nedenfor er noder, PDF-filer, til min violinduet “Tooth and Claw of the Plant Kingdom”.  På et tidspunkt vil noderne kunne købes, men i øjeblikket kan du downloade dem gratis. Bemærk at duetten ikke er for begyndere!

***

Tooth and Claw of the Plant Kingdom
Duet for two violins

tooth_and_claw_score

tooth_and_claw_violin_1

tooth_and_claw_violin_2

Hej Verden! Hello world!

Her er min nye hjemmeside, som er under konstruktion. Til at begynde med er det nok bare en slags rodebutik med lidt af hvert.

Here is my new home page; it is under construction. It will probably start with a few items, this and that, in no particular order.

Lars Peter Schultz